sfi

SFI / Svenska som andraspråk


Smakprov ur kompendierna kan erhållas direkt från Värdegrundsförlaget i pdf-filer. Du kan också få extra material tillsänt gratis i pdf till varje titel efter din beställning från Läromedia AB eller Värdegrundsförlaget. Skriv bara en rad till: info@livskunskap.net

Grammatik i flera steg

Övningar för sfi- och sva-studerande


Äntligen – ett kompendium i svensk grammatik med massor av övningar som du lugnt kan kopiera ur! Övningarna är avsedda för vuxna elever på spår 2 och 3 inom sfi-utbildningen och i svenska som andraspråk. Mer infoPris 1 200 kr plus moms 6%.


Porto tillkommer. Denna termin erhålles 20% rabatt, priset blir därmed 960 kronor. Kopieringsrätt utan tidsgräns.


Vi lär oss svenska!


Text-och övningsmaterial i svenska som andraspråk

med inslag av livskunskap. Åk. 6-9


Detta kompendium – för kopiering inom skolorna – består av ett omfattande material som kan användas till invandrarelever som antingen går i förberedelseklasser eller redan läser svenska som andraspråk.

Materialet har olika svårighetsgrad och består av texter, grammatik- och uttalsövningar, dialoger, dikter samt en livskunskapsdel, som tar upp teman som tolerans, aktsamhet, medkänsla, vänskap, mod etc. med tillhörande språkliga övningar. mer info


Normalpris 1 200 kronor. Nu gäller 50 % rabatt! Priset blir därmed  endast 600 kronor! 6% moms tillkommer. Kopieringsrätten gäller utan tidsgräns. Passa på!

Prata svenska med oss !


Dialoger och övningar för SFI-studerande. Kopieringsunderlag!


För ungdomar och vuxna som studerar sfi och svenska som andraspråk och vill lära sig praktiska fraser och uttryck samt träna god kommunikation, uttal, prosodi och eget skrivande. Olika svårighetsgrad och många viktiga teman. Dessa dialoger har vunnit stor uppskattning och fyller en viktig funktion i undervisningen. Mer infoNormalpris 800 kronor. Denna termin gäller en rabatt på 10%. Priset blir därmed 720 kronor. Kopieringsrätten som tidigare gällde i fem år gäller nu utan tidsgräns.

Studera svenska med Maris!


Lärobok i grundläggande svenska med texter, övningar och dialoger.


Boken inleds med två vänners möte i Riga i september 1991. Tjugoårige Maris får en inbjudan att komma till Sverige och vi får följa honom på färden till Sverige och i mötet med det svenska samhället genom texter och dialoger.


"Jag tyckte om att arbeta med dina texter. Det var handling, fart och innehåll." -Siv Larmoyeur