Studera svenska med Maris

STUDERA SVENSKA MED MARIS!


Lärobok i svenska som främmande språk

av Maria Melin Blomqvist

Finns nu som KOPIERINGSUNDERLAG i pdf-fil. Endast 1 200 kronor (plus moms 6%) för kopieringsrätt utan tidsgräns för er skola eller institution. 100 sidor i A4-format. 

Studera svenska med Maris! är en lärobok i grundläggande svenska med texter, övningar och dialoger. Texterna samt en del av dialogerna finns på cd-skiva - inlästa av ungdomar i lugn takt på rikssvenska. Läromedlet har använts såväl i Sverige som utomlands och även vid sfi-undervisning. Universitetsstuderande i bl.a. Grekland, Nederländerna och USA har visat stor uppskattning för både texterna och den grammatiska progressionen.

Passar studerande med god utbildningsbakgrund som snabbt vill lära sig svenska, ernå ett stort och aktuellt vokabulär samt en grundläggande och komplett insikt i svensk grammatik och förmåga att tillämpa dess regler.

Vid beställning av boken i pdf-fil får du dessutom ett innehållsrikt häfte med extra grammatikövningar för kopiering, även diverse testsidor samt extra dialoger, samtliga i pdf-filer.


Är du intresserad kan du få smakprov på några kapitel ur boken! Skriv bara en rad till info@livskunskap.net

Du kan beställa boken via den epostadressen eller annars beställa via Läromedia Bokhandel AB.

Här kan du läsa lite mer om Studera svenska med Maris samt några rekommendationer:


Boken skrevs 1992—95 och inleds med två vänners möte i Riga september 1991. Tjugoårige Maris får en inbjudan att komma till Sverige och vi får följa honom på färden till Sverige och i mötet med det svenska samhället genom texter och dialoger. Övningarna är många och progression väl avvägd och ganska snabb. Boken tar upp i stort sett alla grundläggande grammatiska moment i svenska språket. Även för den som inte har någon solid studiebakgrund är den användbar – förutsatt att man går igenom den långsamt, steg för steg. Övningar som ständigt återkommer handlar t.ex. om att lära sig skilja mellan bestämd och obestämd form av substantivet, något som är extra viktigt för elever med exempelvis slaviska eller finsk-ugriska språk som modersmål. Eleverna får genom texterna, som stadigt ökar i längd och svårighetsgrad ett stort och frekvent ordförråd (ca 2 500 ord). Varje sida av boken är maximalt utnyttjad till texter samt gemensamma och individuella övningar. Alla skrivövningar förutsätts utföras i elevernas separata skrivhäften/kollegieblock.


Materialet har använts av bl.a. gymnasister i Estland, lettiska kadetter, polska apotekare, sfi-studerande på Komvux och svenskstuderande i ett flertal länder.


Här följer en rekommendation från några lärare i Nederländerna som använt boken om Maris:


Under ett antal år har vi använt "Studera svenska med Maris" vid undervisning för högskoleelever i Nederländerna.

Eftersom huvudpersonen, Maris, är en ung man som reser till Sverige tilltalar studiematerialet våra elever som är i samma ålder. Varje avsnitt innehåller dessutom ett eller flera utarbetade grammatikinslag. Texterna stimulerar intresset och är roliga att arbeta med!

Margareta Rozendaal och Siv Larmoyeur


I november 2004 skrev Siv Larmoyeur: "Jag tyckte om att arbeta med dina texter. Det var handling, fart och innehåll."


I ett e-postmeddelande som anlände den 24 februari 2006 skriver Eva Lancing, som undervisar i svenska vid universitet i Aten om sina erfarenheter av Studera svenska med Maris.


Jag använde då i min undervisning Svenska utifrån men var inte helt nöjd med den. Jag behövde något bra nybörjarmaterial och Mål 1 passade inte riktigt mina elever som för det mesta består av multilinguala universitetsstuderande som snabbt vill komma igång med språket. Jag prövade den på mina elever och med Svenska utifrån som kompletterande material visade den sig fungera utmärkt. Den progressiva uppläggningen gjorde att eleverna snabbt kom in i språket utan att tycka att det var jobbigt och sporrade dem att fortsätta vidare. De levde sej även in i Maris som person och i hans upplevelser. I slutet av året då vi var färdiga med boken bad de mej att leta reda på en fortsättningsbok, så engagerade var de i boken …

Jag tycker du ska fortsätta att skriva böcker för av allt material som

jag har prövat i min undervisning så har inget engagerat mina elever så som detta.

Jag tycker det är förträffligt.

Vänliga hälsningar,

Eva LancingHär finner du innehållsförteckning till boken: Inneh.Maris1.pdf

och här finns ett facit för studerande som vill arbeta med bokens övningar: Facit.Maris.pdf


En fristående FORTSÄTTNINGSBOK om Maris tid i Sverige, hans resor, utflykter, vänner och hans många upplevelser, kan på önskemål tryckas upp. Texterna är skrivna som en följetong och ger ett omfattande och frekvent ordförråd. Passar såväl unga svenskstuderande i utlandet som studerande i Sverige på avancerad sfi-nivå eller i det inledande stadiet av svenska som andraspråk. Berättelsen har provats ut och väckt de studerandes engagemang och intresse.