Världsreligionernas visdom

Världsreligionernas visdom Denna bok utgörs av en samling citat hämtade ur äldre och nyare religioners skrifter med inrikting på etiska, moraliska och existentiella teman. Världsreligioner som representeras är hinduism, buddhism, zoroastrism, judendom, kristendom, islam och bahá’i. Även några kända citat av den kinesiske filosofen Lao-Tze ingår.


Boken är indelad i fyra delar med olika aspekter på religionernas andliga budskap: dygderna, sanningssökandet, gudsbegreppet samt sändebuden (religionsgrundarna och deras uppgift).

Den första delen som behandlar människans goda egenskaper i relation till livet och medmänniskorna och visar på en universell etik passar bra för studium och samtal i gymnasieskolan och även i grundskolans högre årskurser. Skolor som infört schemalagd undervisning i livskunskap kan använda boken som inspirationskälla vid samtalsstunder om relationer, livsfrågor och kulturella möten. Elever som gör egna arbeten i religionskunskap kan på ett enkelt sätt finna illustrerande citat och inspireras att leta fram källskrifter för djupare studium och vidgade perspektiv.


Världsreligionernas visdom vänder sig likafullt till privatpersoner med intresse för andliga frågor och en bärande universell etik. Den kan användas såsom en andlig reflektionsbok för den enskilde och som ett stimulerande komplement vid samtal om vardagsetik och livsfrågor samt vid studium av världsreligionerna i studie- och samtalscirklar.


Till citatsamlingen Världsreligionernas visdom finns lektionsplaner med diskussionsfrågor till ämnena i bokens första del. Vid inköp av klassuppsättning av boken medföljer utan kostnad detta studiematerial som främst är avsett för gymnasieelever. Detta material har testats på en del gymnasieskolor och väckt stort intresse hos eleverna. För exakta prisuppgifter kontakta Värdegrundsförlaget eller Läromedia AB.


ISBN: 978-91-977219-0-5


Värdegrundsförlaget


Pocket, ca. 60 sidor.


Sammanställd av Maria Melin-Blomqvist


Pris: 138 kronor inkl. moms.


Beställningar och förfrågningar:


info@livskunskap.net


Värdegrundsförlaget

Parkvägen 6

372 37 Ronneby


Tfn: 0457– 143 14 eller mobil: 073– 441 43 71