Byggstenar

BYGGSTENAR TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Dygder och livskunskap i teori och praktik av Maria Melin-Blomqvist


”Byggstenar till en bättre värld” är ett läromedel i värdegrund och livskunskap (med kopieringsrätt för skolorna) som vunnit stor uppskattning både på mellan-och högstadieskolor. Det är dessutom mycket lätt att använda.


Värdegrundsarbetet på skolorna måste fördjupas. Kunskap om värdegrundens minsta byggstenar, de goda egenskaperna, kan ökas genom en regelbunden och strukturerad undervisning på alla stadier inom skolans värld. Inom förskolan bedrivs en sådan undervisning muntligen, men inom grundskolan kan medvetenhet och insikt om våra värderingar, attityder och strävanden förstärkas genom ett läromedel som erbjuder olika slags aktiviteter: läsning, eget skrivande, reflektionsfrågor, värderingsövningar, rollspel m.m.

Främst berör boken elever i årskurs 4—7, men det har visat sig att såväl yngre som äldre elever än dessa har haft användning för materialet. Boken passar alla typer av skolor och är skriven med tanke på de mångkulturella skolorna. Syftet är att inspirera eleverna att medvetet och insiktsfullt utveckla sina bästa egenskaper och öka förståelsen för andra.


Studiematerialet utgörs av femton avsnitt som ingående tar upp följande karaktärsegenskaper (dygder) till studium och eftertanke:

Ansvar, artighet, aktsamhet, generositet, medkänsla, mod, respekt, rättvisa, sinnesro och fred, självkontroll, tacksamhet, tolerans, vänlighet, vänskap och ärlighet.

Fördjupad självkännedom samt daglig träning i ovannämnda dygder är det säkraste sättet att förebygga bråk, mobbning och konflikter, att nå kunskapsmålen och delta i byggandet av ett hållbart samhälle, framtidens värld, där vi alla måste ta ett allt större ansvar.


Läromedlet passar skolor som vill arbeta fördjupande med värdegrund och fredsfostran, t.ex. i ämnen som livskunskap och etik eller helt enkelt använda det vid handledarstunder. Arbetet med avsnitten och tillhörande berättelser kan samtidigt ses som en träning i svenska språket där nya ord och begrepp kan tas upp och där skriftliga och muntliga övningar blir en naturlig del av lektionen. Avsnitten är av något varierande svårighetsgrad och kan bearbetas under ett flertal lektioner. De lämnar naturligtvis även utrymme för lärarens egen kreativitet.

Till varje avsnitt finns en sida med kommentarer och förslag till läraren.

Två berättelser ur boken kan läsas under menyn ”Artiklar”.


Läromedlet säljes som kopieringsunderlag i kompendium (ca 140 sid.) till grundskolor och gymnasieskolor.

Berättelser och övningar i kompendiet kan även användas till elever på högstadium och gymnasium som studerar svenska som andraspråk.


Tills vidare gäller 50% rabatt på normalpriset 1 200 kr. Priset blir därmed 600 kronor. 6% moms tillkommer. Kopieringsrätten gäller utan tidsgräns.


Två avsnitt kan erhållas som smakprov. Skriv till Värdegrundsförlaget och framför dina önskningar!

Kompendiet kan sedan beställas direkt från Värdegrundsförlaget, men även via Läromedia AB.

Kopieringsrätt av sidorna gäller utan tidsgräns! Men om du vill ha boken enbart som referensbok och idégivare (ej som kopieringsunderlag!) kan du beställa den betydligt billigare från Adlibris, Bokus eller Värdegrundsförlaget (ca 250 kronor inklusive frakt).


Här är ett smakprov ur Byggstenar till en bättre värld. Det handlar om ärlighet, som är en fundamental och tyvärr allt oftare en bortglömd beståndsdel i vår värdegrund.

Avsnittet passar för elever i årskurs 5-7. Du som är lärare kan kopiera hela avsnittet till eleverna - sidan 1- 4 eller bara välja någon sida. De sista sidorna kan vara bra att läsa igenom och reflektera över före lektionsplaneringen.


En ORDLISTA med förklaringar och synonymer kan på önskemål erhållas från info@livskunskap.net
En sådan ordlista kan vara till stor nytta för dem som har svenska som sitt andra språk och ännu inte har så bra ordförråd.


Här finner du ytterligare två avsnitt som är relativt enkla. Om tacksamhet och
vänskap. Båda är viktiga och passar från årskurs 4 till 7. Hör av dig om du vill ha
ordlista även till dessa avsnitt. 

Tacksamhet.pdf

Vänskap.pdf


Med vänlig hälsning!

Maria Melin-Blomqvist


Beställningar och förfrågningar:

info@livskunskap.net

Värdegrundsförlaget

Parkvägen 6

372 37 Ronneby

Tfn: 0457 – 14 314 eller mobil: 0734 – 414 371


REKOMMENDATION (ur ett e-mail 10 maj 2005)


Hej Maria !

Tack för ett värdefullt och efterlängtat läromedel.

Vi har under ett antal år testat - Byggstenar till en bättre värld.

Vi vill varmt rekommendera materialet såväl i klass-, grupp- som i skolans övergripande elevvårdsarbete.

Samordnare för kamratstödjarverksamheten på Bodestorpsskolan i Karlshamn

Lars-Gunnar Bengtsson

speciallärare