Värdegrundsförlaget

VI LÄR OSS SVENSKA!


Text-och övningsmaterial i svenska som andraspråk

med inslag av livskunskap. Åk. 6-9


ISBN: 978-91-977219-3-6


Detta kompendium – för kopiering inom skolorna – består av ett omfattande material som kan användas till invandrarelever som antingen går i förberedelseklasser eller redan läser svenska som andraspråk. Materialet har olika svårighetsgrad och består av texter, grammatik- och uttalsövningar, dialoger, dikter samt en livskunskapsdel, som tar upp teman som tolerans, aktsamhet, medkänsla, vänskap, mod etc. med tillhörande språkliga övningar. En del av sidorna är illustrerade. 136 sidor (inkluderar 8 bildsidor) är avsedda för kopiering till eleverna.

Materialet kan användas även för elever på högre nivå, t.ex. inom sfi-undervisningen. Det har förutom av grundskolor också beställts av gymnasie- och vuxenskolor.


Normalpris 1 500 kronor.

Denna termin gäller 40 % rabatt! Priset blir därmed 900 kronor. 6% moms tillkommer.

Kopieringsrätten gäller utan tidsgräns.

Det går också att beställa kompendiet via Läromedia AB.


Smakprov i pdf-fil kan på förfrågan erhållas från Värdegrundsförlaget.

Innehållsförteckning över kompendiet hittar du här: Vi lär oss svenska! Innehåll.


Beställning kan göras även via Läromedia AB eller annan bokhandel.

info@livskunskap.net


Med vänlig hälsning från författaren


Maria Melin-Blomqvist