Värdegrundsförlaget

GRAMMATIK I FLERA STEG

Övningar för sfi- och sva-studerande

av Maria Melin-Blomqvist

ISBN: 978-91-977219-4-3

 

Ett kompendium i svensk grammatik med massor av övningar som du lugnt kan kopiera ur! Övningarna är avsedda för vuxna elever på spår 2 och 3 inom sfi-utbildningen och i svenska som andraspråk.

 

Kompendiet innehåller lätta, medelsvåra och avancerade övningar i de grundläggande grammatiska momenten samt ordbildning.

Antal sidor: 125

 

Här finner du innehållsförteckning över grammatikövningarna i kompendiet:Innehållsförteckning.pdf

 

Smakprov på 12 sidor kan på förfrågan erhållas i pdf-fil från Värdegrundsförlaget. Du kan sedan beställa kompendiet från Läromedia AB eller direkt från Värdegrundsförlaget.

 

Normalpris 1 200 kr plus moms 6%.

 

Porto tillkommer. På den första upplagan erhålles 20% rabatt, priset blir därmed endast 960 kronor. Kopieringsrätten för din skola gäller utan tidsgräns.

 

Välkomna med frågor och beställningar: info@livskunskap.net